За нас

Производствената база на „Лимес Иновейшън” ЕООД се намира на 8 км западно от гр-Силистра в западната промишлена зона. Предприятието е оборудвано с необходимата техника за производство на едрогабаритни стоманенозаварени конструкции, в т.ч. котли за изгаряне на биогорива с мощност до 950 кВт и с тегло до 20 тона.


Инженерно-техническият екип на „Лимес Иновейшън” ЕООД се състои от мотивирани специалисти с дългогодишен опит в машиностроенето и повече от десет години опит в конструирането и производството на котли за изгаряне на био горива.


„Лимес Иновейшън” ЕООД е експортно ориентирана фирма. Над 50% от нашите продукти се продават на международния пазар в страни с високи изисквания за качество като Шотландия, Англия, Полша, Русия, Белорусия, Германия, Дания, Швеция,Финландия, Естония и др.


„Лимес Иновейшън” ЕООД подобрява непрекъснато качеството на произвежданите продукти за да отговори на предизвикателствата на пазара и за пълното задоволяване на изискванията на нашите клиенти за получаване на качествено изделие на приемлива цена. Ценовата ни политика е много гъвкава и е винаги в полза на нашите клиенти. Нашият подход към всеки определен клиент е изграждането на взаимноизгодно сътрудничество.