Топлогенератор

Топлогенераторите са проектирани да произвеждат горещ въздух при изгарянето на твърдо гориво (пелети, дървени стърготини, дървени трици и др.) и газ с мощност до 1.7 мВт. Структурно Топлогенератора се състои от:

- Горивна камера,
- Топлообменник, разположен в същия корпус като горивната камера,
- Комин (4 метра),
- Горелка (зависи от вида гориво),
- Вентилатор за нагнетяване на отопляемия въздух,
- Задвижващ  шнек за автоматично подаване на гориво,
- Бункер с шнек за подаване на гориво.
 
Принцип на работа на Tоплогенератора
 
Горещите газове, образувани в горивната камера, загряват дъгата на горивната камера и след това преминават през тръбите на топлообменника. Благодарение на специалния дизайн на топлинния генератор се осигурява тройно преминаване на газовете през топлообменника. Вентилаторът подава въздух в дъгата на горивната камера и след това въздухът продължава да събира топлината, влизаща в тръбите на топлообменника. Отопляемият въздух се подава по протежение на отоплителната мрежа към технологичната верига (сушилня за зърно, птицеферма, оранжерии, други помещения и др.). Горелката, интензивното подаване на въздух и шнека позволяват да се изгаря горивото с максимална ефективност и да се контролира интензивността на пламъка, което на свой ред позволява да се запази топлинният генератор в избрания температурен режим с пълна автоматизация на горивния процес.
Температурата на изходящия горещ въздух се регулира посредством клапа на входящия студен въздух. Горенето се контролира по електронен път в съответствие с процента на кислород в димните газове. Това се постига чрез регулиране на подаваното количество гориво и въздух за горивния процес. Това гарантира, свободно горене без дим и миризма. Оптималната температура на димните газове е 180 - 250° C. Ако се отчетат температури извън този обхват, система за контрол ще коригира притокът на гориво и въздух към горивната камера.


Области на приложение на Топлогенераторите

- Отопление на птицеферми, оранжерии и помещения за различни цели;
- За сушене на зърно (връзка със сушилни за зърно);
- Връзка към различни сушилни (за сушене на зеленчуци, плодове, дърво и др.). 

 

 

 

 

 

Топлогенератор

Топлогенераторът ТГ1,5 е предназначен за производство на горещ въздух за директно или индиректно сушене на дървесен чипс, дървесни трици и други подобни суровини.

  • Модел: Топлогенератор
  • Наличност: В наличност
  • $0.00
  • без ДДС: $0.00