Модулен циклон

МЦ (Модулен Циклон) се състои от няколко или няколко десетки циклонни модула работещи паралел. Тези модули са с малък диаметър и са подредени в общ корпус. За завихрянето способства система от направляващи профилни лопатки, 8 на брой за всеки модул, разположени на входящият отвор на модула. При МЦ се прилага феноменът на повишаване ефективността на отделяне на твърдите прахови частици  от оборудване състоящо се от много на брой модули с малък диаметър, което повишава ефективността на системата и намалява общият габарит на изделието, сравнен с конвенционалните циклони, при запазване на високата му производителност.

МЦ могат да съдържат от 4 до 48 единични циклонни модула с  диаметър 258мм, разположени в общ корпус, чието пространство е разделено на входяща и изходяща секции.

МЦ са предназначени за непрекъснато пречистване на замърсен газов поток, по-специално при процеси, при които обемът поток от газ е в голямо количество, концентрацията на прах е висока и частиците са с големи размери.

Основното им приложение за прахоотделяне в дърводелската промишленост, в инсталации за смесване, смилане, гранулиране, транспорт и съхранение на насипни материали. Те се използват за отделяне на прах от замръсени газове и на филтрационни отпадъци. Много са популярни като прахоуловители на изходящите газове в котли на твърдо гориво, както и в малки и средни по топлинна мощност промишлени топлоцентрали.

МЦ се отличават със здрав корпус, който е устойчив на абразивно износване.

На корпуса на входа и изхода на МЦ се монтират противовзривни капаци, боядисани в червен цвят При евентуален газов взрив в МЦ, силата на взрива преодолява силата на притискащите капака пружини и изпуска излишното свръхналягане създадено в корпуса на МЦ, като го предпазва от разрушаване.

Колекторите за прах на МЦ обикновено са снабдени с бункер, подходящ за поставяне на контейнер за филтрационните отпадъци или разтоварващо устройство (ротационен клапан, транспортен конвейр).

По изискване на клиента, за инсталации изискващи запазване на температурата на пречистваният флуид, корпусът МЦ може да бъде изолиран с минерална вата с дебелина 50 мм и облицован с поцинкована ламарина.

Забележка. Видът на изходният фланец в бункера трябва да се уточни при поръчване.


Принципът на работа на МЦ може да се види от  фиг.1.

Замръсеният се подава във входящия колектор [10, Фиг. 1], където се разпределя между единичните модули с диаметър 258 мм. [11. Фиг. 1].

Когато газът премине през каскада от направляващи лопатки на всеки от модулите [11, фиг. 1], получава центробежно движение с висока скорост. В следствие силата на центробежното движение разделя големи и масивни прахови частици към стените на цилиндричната част на всеки модул. Когато праховите частици се ударят множество пъти по стените на модула, те губят скорост и падат в конусовидна му част  и от там в бункера за отпадъци.

Пречистеният газов поток сменя посоката си бързо, издига се нагоре през централно-разположения изходящ канал на модулите  и се насочва към изходящият колектор [2, фиг. 1].

Отделеният прах (филтрационни отпадъци) се освобождава в бункерите с помощта на подходящи устройства за разтоварване или пада надолу в контейнера.

Модулен циклон

Циклонният модул използва принципа на центробежната сила, за да отдели твърдите прахови частици, което става чрез тяхното завихряне в цилиндричното тяло на модула.

  • Модел: Модулен циклон
  • Наличност: В наличност
  • $0.00
  • без ДДС: $0.00