EКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ

Публикувано от: mobidik 20/07/2018 0 Коментари Статии,

Нашите котли са разработени в съответствие с най-новите изисквания за CO2 емисии в ЕС в съответствие със стандарта БДСEN 303-5:2001.

Котлите са конструирани за осигуряване на оптимално и екологосъобразно използване на слама, дървен чипс, дърва, въглища и др. поради което имат значително по-ниско потребление на топлинна енергия (до три пъти) в сравнение с газ, течно гориво или електрическа енергия. Тези котли имат изключително висок к.п.д. – 96,89% доказан при тестови изпитания в оторизирана лаборатория.