Блог

EКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ

EКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ

mobidik 20/07/2018 0
Нашите котли са разработени в съответствие с най-новите изисквания за CO2 емисии в ЕС в съответствие със стандарта БДСEN 303-5:2001.Котлите са конструирани за осигуряване на оптимално и екологосъобразно използване на слама, дървен чипс, дърва, въглища и др. поради което имат значително по-ниско потребление на топлинна енергия (до три пъти) в сравнение с газ, течно гориво или електрическа енергия. Тези котли имат изключително висок к.п.д. – 96,89% доказан при тестови изпитания в оторизирана лаборатория....
Прочети още...
ЕФЕКТИВНОСТ

ЕФЕКТИВНОСТ

mobidik 20/07/2018 0
Котлите на Лимес Иновейшън са надеждни и удобни за експлоатация с висока ефективност, при който не са правени компромиси отнасящи се до качеството на продукта. Ние непрекъснато инвестираме в технологията на производство, подобряване на качеството и намаляване на разходите. В условия  на развиващ се световен пазар продуктовата гама която Ви предлагаме е реален и икономически изгоден избор за всеки който търси ефективност и качество на разумна цена....
Прочети още...