Сушилня за дървесина / билки

Сушилнята за Билки СБ  е предназначена за изсушаване на сурово набрани билки под формата на листна маса или плод.  Темпрературният диапазон за сушене на билките е от 40 до 80°С – подаван горещ въздух в долната част на сушилното отделение. За гориво за топлогенератора се ползват дървени трупи.

Сушилнята за билки се състои от термоизолиран хладилен фургон с двукрила врата за зареждане на билките. В задната част на фургона е отделено чрез неподвижна преграда машинно отделение (МО). В МО е инсталиран топлогенератор на твърдо гориво с топлинна мощност 120 кВт. Изгорелите газове от топлогенератора се извеждат от димен вентилатор. Топлогенераторът се обдухва от двойнозасмукващ вентилатор. Посредством топлоизолиран въздушен колектор, горещият въздух се подава в помещението за сушене на билките под скари от перфорирана ламарина. С помощта на четири гъвкави алуминиеви тръбопровода и четири клапи се осигурява рециркулация на отработения въздух.