Вибротранспортьор ВТ 6/0.6

Вибротранспортьорът ВТ 6/0.6 е предназначен за транспортиране на дървени трупи с диаметър от 70 до 280 мм и с дължина до 4000 мм. Състои се от метална улеи с размери дължина 6 метра и широчина 0.6 метра. Под улеят са разположени антивибрационни елемнти OM на RESATEC AG придаващи тръскащо/ вибрационно движение. Вибротранспортьорите са широко използвани в хартиени заводи, производство на пелети и др.