Вибромаса ВМ 4.5/3.5

Вибромасата ВМ 4,5/3,5 е предназначена за транспортиране на дървени трупи с диаметър от 70 до 280 мм и с дължина до 4000 мм. Състои се от метална маса с дължина 4.5 метра и широчина 3.5 метра. Под масата са разположени антивибрационни елемнти тип DH на RESATEC AG придаващи тръскащо/ вибрационно движение. Вибромасите са широко използвани в дървообработващи и хартиени заводи, производство на пелети и др.