Топлогенератор

Общо описание на системата и принцип на работа

Топлогенераторът ТГ1,5 е предназначен за производство на горещ въздух за директно или индиректно сушене на дървесен чипс, дървесни трици и други подобни суровини. Топлинната мощност на ТГ1,5 е 1,5 МВт. Състои се от стоманенозаварен корпус от конструкционна стомана, в който е оформена горивна камера от огнеупорни тухли. В камерата е монтирана чугунена скара с формата на триъгълна  призма, под която с помощтта на шнек от огнеупорна неръждаема стомана се подава горивото – дървесен чипс, пелети, дървесни трици с размери 15 х 25 х 5 мм., или пелети с диаметър Ø6 или Ø8. и др.п. В горивната камера се подава първичен и вторичен въздух посредством центробежни вентилатори, чиито дебит се регулира с клапи. Над горивната камера е оформена зидана камера за горещия въздух, който през отвор в горната част на сушилнята отива през искрогасител към потребителите на горещ въздух. Инсталирана ел.мощност 3,0 кВт.

Температурата на изходящия горещ въздух се регулира посредством клапа на входящия студен въздух.

Горенето се контролира по електронен път в съответствие с процента на кислород в димните газове. Това се постига чрез регулиране на подаваното количество гориво и въздух за горивния процес. Това гарантира, свободно горене без дим и миризма.

Оптималната температура на димните газове е 180 - 250° C. Ако се отчетат температури извън този обхват, система за контрол ще коригира притокът на гориво и въздух към горивната камера